Tìm kiếm card đồ họa (GPU)

Với chức năng tìm kiếm dễ sử dụng của chúng tôi, bạn có thể duyệt qua cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tìm tất cả các card đồ họa (GPU) phù hợp với yêu cầu của bạn.
Acer PREDATOR BIFROST Intel Arc A770 OC 16GB Acer PREDATOR BIFROST Intel Arc A770 OC 16GB
16 GB GDDR6
AMD Custom Radeon Graphics (Playstation 5) AMD Custom Radeon Graphics (Playstation 5)
8 GB
AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series S) AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series S)
8 GB
AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series X) AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series X)
10 GB
AMD Radeon 5 Graphics (Renoir) AMD Radeon 5 Graphics (Renoir)
2 GB
AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) AMD Radeon 6 Graphics (Renoir)
2 GB
AMD Radeon 610M Graphics AMD Radeon 610M Graphics
8 GB
AMD Radeon 7 Graphics (Renoir) AMD Radeon 7 Graphics (Renoir)
2 GB
AMD Radeon 8 Graphics (Renoir) AMD Radeon 8 Graphics (Renoir)
2 GB
AMD Radeon Graphics (Raphael) AMD Radeon Graphics (Raphael)
8 GB
AMD Radeon HD 6250 AMD Radeon HD 6250
1 GB
AMD Radeon HD 6290 AMD Radeon HD 6290
1 GB
AMD Radeon HD 6310 AMD Radeon HD 6310
1 GB
AMD Radeon HD 6320 AMD Radeon HD 6320
1 GB
AMD Radeon HD 6379D AMD Radeon HD 6379D
1 GB

Lưu ý: Số lượng kết quả tìm kiếm tối đa được hiển thị. Có thể có sản phẩm khác phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các tiêu chí của bạn để thu hẹp các sản phẩm hơn nữa.